تذکر پلیس فرودگاه به مسافران بدحجاب/ همکاری مسافران خارجی در رعایت پوشش

رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور با اشاره به تذکر پلیس به مسافران بدحجاب و همکاری متقابل مردم گفت: خوشبختانه معمولاً مسافران خارجی، نسبت به رعایت

ادامه