76 / 100

خانواده

 

 

جهت مشاوره تلفنی با مدیریت و وکلا

تلفن ها

تلفن همراه:          ۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶

تلفن همراه:          ۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶

تلفن ثابت:          ۰۵۱۳۸۴۷۶۷۶۷

خانواده

خانواده، اولین نهاد اجتماعی و کوچکترین واحد تشکیل دهنده جامعه است.هر خانواده از مجموعه‌ای از افراد تشکیل می‌یابد که درپیوند خویشاوندی و زیستی قرار دارند و معمولا در یک خانوار زندگی می‌کنند.
  خانواده  به مفهوم محدود آن عبارتست از یک واحد اجتماعی، ناشی از ازدواج یک زن و یک مرد که فرزندان پدید آمده از آنها آن را تکمیل می کنند. تعریف دیگر شامل مجموعه ای از افراد می داند که با هدف و منافع مشترک زیر سقفی گرد هم می آیند.
  اسلام  خانواده را گروهی متشکل از افراد، دارای شخصیت مدنی، حقوقی و معنوی معرفی می کند که هسته اولیه آن را ازدواج مشروع زن و مردی تشکیل می دهد و نکاح عقدی است که براساس آن رابطه زوجیت بین زن و مرد برقرار شده و در پس آن طرفین دارای وظایف و حقوق جدید می شوند. ارتباط خویشاوندی در سایه نکاح پدید می آید ؛ اعضای آن دارای روابط قانونی، اخلاقی و عاطفی می گردند.
اساس تشکیل خانواده  این است که زن و مردی می کوشند اراده خود را بر تأسیس آن و قبول تکالیفی که شرع برای آنها معین کرده است محقق گردانند. بر این اساس خانواده یک تأسیس  حقوق ی به حساب خواهد آمد که اعضای آن با رشته خونی با هم پیوند پیدا می کنند.
جامعه شناسان خانواده را یک پدیده تاریخی می دانند که از اجتماع کلی جدا نیست. واحدی است اجتماعی که در عین حال خصایص یک نهاد و یک گروه را واجد است. بر این اساس در عین مطالعه کلی خانواده باید به چشم یک نهاد و یک گروه ارادی نخستین رهبری و عضویت نگریست.

ادرس محاکم و دفاتر خدمات الکترنیک قضایی

جهت مشاوره تلفنی با مدیریت و وکلا
تلفن ها
تلفن همراه:          ۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶
تلفن همراه:          ۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶
تلفن ثابت:          ۰۵۱۳۸۴۷۶۷۶۷
 
خانواده

دعاوی خانواده

دعاوی خانواده  آن قسم از دعاوی است که مربوط به کانون خانواده  می شود . بر این اساس ، هر گونه دعوایی که در دادگاه مطرح می شود که مربوط به افراد ، به عنوان عضوی از کانون خانوادگی می شود را می توان محسوب کرد . به عنوان مثال ، زمانی که زن و مردی به عقد هم در می آیند ، یکسری از حقوق و تکالیف به عهده آنها قرار می گیرد که در صورت عدم انجام آنها ، دعوای خانواده مطرح می شود . یا  زمانی هم که والدین صاحب فرزند می شوند ، تنظیم روابط آنها با فرزندانشان جزء روابط خانواده محسوب می شود . 
قانونی در جهت حفاظت و تقویت بنیان خانوادگی به تصویب رسیده بنام (قانون حمایت از خانواده) یعنی به نظم در آوردن روابط خانوادگی جلوگیری از دعاوی خانواده گی هدف از تصویب این قانون است .  در ماده 4 این قانون انواع دعاوی خانواده امده است . بر اساس این ماده ، 
انواع دعاوی خانوادگی عبارتند از :
1. نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن
2. نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح
3.شروط ضمن عقد نکاح
4. ازدواج مجدد
5. جهیزیه
6.مهریه
7.نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
8.تمکین و نشوز
9.طلاق ، رجوع از طلاق، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضای آن
10. حضانت و ملاقات طفل
11.نسب
12. رشد ، حجر و رفع آن
13.ولایت قهری، قیومیت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
14.نفقه اقارب
15.امور راجع به غایب مفقود الاثر
16.سرپرستی کودکان بی سرپرست
17.اهدای جنین
18.تغییر جنسیت . دعاوی خانوادگی مذکور در این ماده معمولا توسط وکیل خانواده  پیگیری می شوند .
دادگاه صالح در دعاوی خانواده
در ماده چهارم قانون حمایت خانواده دادگاه صالح به رسیدگی را دادگاه خانواده مطرح کرده که صلاحیت رسیدگی را دارد
 لذا در صورتی که دعوای خانوادگی در دادگاهی غیر از دادگاه خانواده مطرح بشود ، دادگاه باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند و پرونده را به دادگاه خانواده بفرستد.

ادرس دفاتر خدمات الکترنیک قضایی و دادگاه های مشهد

جهت تماس با وکلا ومدیریت موسسه:

09153168026

09154128026

05138476767

دعاوی خانواده