73 / 100

ارزیابی پرونده

 

 

جهت مشاوره تلفنی با مدیریت و وکلا

تلفن ها

تلفن همراه:          ۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶

تلفن همراه:          ۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶

تلفن ثابت:          ۰۵۱۳۸۴۷۶۷۶۷

ارزیابی پرونده های حقوقی و کیفری

برای ارزیابی شما میتوانید اسناد و مدارک پرونده حقوقی و کیفری خود را جهت ارزیابی توسط وکلای موسسه به ما بسپارید  تا پس از بررسی تخصصی و اعلام درصد نتیجه احتمالی  موفقیت شما در پرونده  و جهت قبول وکالت هماهنگی لازم را به عمل اوریم.

وکیل در مشهد
همچنین در صورتی که نیاز به تنظیم شکواییه و لایحه دفاعیه داشته باشید از همین طریق با ارسال مدارک به وکلای متخصص ما با بررسی مدارک نسبت به تنظیم لایحه و شکواییه اقدام و جهت هماهنگی سایر موارد با شما تماس خواهند گرفت می توان با این ارزیابی جلوگیری از طرح دعاوی غیر تخصصی  اشاره کرد .  شما می توانید به اسانی از خدمات وکلای موسسه متفکران  عدالت گستر بزرگمهر بهره مند گردید.این ارزیابی پرونده منتهی به احتمال موفقیت در دعاوی را برای شما فراهم خواهد نمود.

لیست دفاتر خدمات الکترنیک قضایی

جهت مشاوره تلفنی با مدیریت و وکلا
تلفن ها
تلفن همراه:          ۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶
تلفن همراه:          ۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶
تلفن ثابت:          ۰۵۱۳۸۴۷۶۷۶۷.

مراحل ارزیابی پرونده های کیفری:

در رسیدگی به پرونده های کیفری در دادسرا و دادگاه  شاکی باید ضمن آگاهی از  مراحل رسیدگی اقداماتی که به وی مربوط و منتسب می باشد , انجام داده تا شکوائیه و انجام تحقیقات، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم اعمال مجازات فراهم گردد. 
 اولین اقدام شاکی برای تظلم خواهی تنظیم شکوائیه می باشد؛ چرا که مطابق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یکی از جهات قانونی برای شروع به تعقیب شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است البته اگر جرم جنبه عمومی داشته باشد اقامه دعوا و تعقیب متهم از این جنبه از وظایف دادستان محسوب می شود.
تنظیم شکواییه یکی از مهمترین مراحل است تا بتوانید به بهترین شکل ممکن آن را تنظیم نمایید.
ماوه 68 قانون ایین دادرسی کیفری شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند در شکواییه موارد زیر قید می شود.
 ۱.نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات،وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه شماره ملی، نشانی دقیق، و در صورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کد پستی شاکی
۲.موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم
۳.ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی؛
۴. ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات، و نشانی وشهود و مطلعان در صورت امکان؛
۵. مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون دستورات امکان؛ قوه قضایی مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکواییه مورد استفاده قرار گیرد.عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.
بعد از تنظیم شکواییه شاکی باید  تمبر باطل نماید:
۱. تمبر از بابت تصدیق اوراق پیوستی: 
همزمان با تنظیم شکواییه باید شاکی تمامی اسناد و مدارک و ادله مکتوب خود را پیوست شکوائیه نموده و این اسناد را به تکلیف بند ۱۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باید با پرداخت مبلغی مصدق نماید.
۲. تمبر هزینه شکایت کیفری:
باید با مراجعه به واحد تمبر در دادسرای مربوطه مطابق بند ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در مصرف آن در موارد معین با پرداخت مبلغ تمبر از بابت حذف هزینه شکایت ابطال نماید.
تقدیم شکواییه به دادسرای صالحه:
 بعد از تنظیم شکوائیه، اقدام دوم شاکی تقدیم به دادسرای صالح برای رسیدگی میباشد.  مستفاد از ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری سلسله مراتب صلاحیت دادسراهابرای رسیدگی به جرم به شرح ذیل می باشد:
۱.دادسرای محل وقوع جرم:
 اصل و قاعده این است که که شاکی باید ابتدا شکوائیه خود را به دادسرای محل وقوع جرم تقدیم نمایند.
۲. دادسرای محل کشف جرم یا دستگیری متهم:
اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد، شکواییه به دادسرا ای تقدیم می شود که جرم در حوزه آن کشف شده یا متهم دستگیر شده است.
۳. دادسرای محل اقامت متهم: 
به هر دلیلی اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد یا جرم کشف نشده ایا متهم دستگیر نشود شکایت به دادسرای محل اقامت متهم تقدیم خواهد شد.

ادرس دفاتر خدمات ومحاکم قضایی

 

 

وکیل