8 / 100

دعاوی مالک و مستاجر

 

 

جهت مشاوره تلفنی با مدیریت و وکلا

تلفن ها

تلفن همراه:          ۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶

تلفن همراه:          ۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶

تلفن ثابت:          ۰۵۱۳۸۴۷۶۷۶۷

دعاوی مالک و مستاجر

قانون سه نوع اجاره نامه را تائید می کند. اجاره نامه ها یا از نوع مسکونی هستند یا تجاری و یا محل هایی از قبیل درمانگاه، موسسه خیریه و… که این قبیل محل ها در بخش اماکن مسکونی  دسته بندی می شوند. اگر موجر و مستاجر با یکدیگر به تفاهم برسند و  قراردادی مابین آنها به امضا رسد، مستاجر بر طبق قانون  موظف به پرداخت مبلغی به عنوان اجاره بها خواهد شد. پرداخت این اجاره بها موجب می شود تا مستاجر به عنوان مالک منافع عین مورد اجاره شناخته شود. در صورتی که روال اجاره بر طبق رویه ای که ذکر شد، پیش رود 
در صورتی که مدت زمان اجاره خانه به پایان رسیده باشد، اما مستاجر ضمن دریافت تذکر از سوی موجر نسبت به تخلیه هیچ اقدامی نکرده باشد، صاحب ملک میتواند به منظور اخذ حکم تخلیه فوری به شورای حل اختلاف محله خود مراجعه نماید.در صورتی که مستاجر مورد استفاده ملک مورد نظر را تغییر داده باشد و آن را به محلی غیر مشروع تبدیل کرده باشد، موجر میتواند حکم تخلیه فوری تهیه نماید.اگر مستاجر بیشتر از سه ماه نسبت به پرداخت کرایه منزل کوتاهی و غفلت کند، میتوان وی را با حکم تخلیه فوری بیرون کرد.در صورتی که ملک با شرط عدم انتقال به غیر اجاره داده شود و مستاجر به این شرط پایبند نماند، موجر می تواند ضمن مراجعه به شورای حل اختلاف حکم تخلیه فوری تهیه نماید.
جهت مشاوره تلفنی با مدیریت و وکلا
تلفن ها
تلفن همراه:          ۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶
تلفن همراه:          ۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶
تلفن ثابت:          ۰۵۱۳۸۴۷۶۷۶