76 / 100

دعاوی مالک و مستاجر

 

 

جهت مشاوره تلفنی با مدیریت و وکلا

تلفن ها

تلفن همراه:          ۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶

تلفن همراه:          ۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶

تلفن ثابت:          ۰۵۱۳۸۴۷۶۷۶۷

وکیل اجاره نامه

دعاوی مالک و مستاجر

قانون سه نوع اجاره نامه را تائید می کند. اجاره نامه ها یا از نوع مسکونی هستند یا تجاری و یا محل هایی از قبیل درمانگاه، موسسه خیریه و… که این قبیل محل ها در بخش اماکن مسکونی  دسته بندی می شوند. اگر موجر و مستاجر با یکدیگر به تفاهم برسند و  قراردادی مابین آنها به امضا رسد، مستاجر بر طبق قانون  موظف به پرداخت مبلغی به عنوان اجاره بها خواهد شد. پرداخت این اجاره بها موجب می شود تا مستاجر به عنوان مالک منافع عین مورد اجاره شناخته شود. در صورتی که روال اجاره بر طبق رویه ای که ذکر شد، پیش رود 
در صورتی که مدت زمان اجاره خانه به پایان رسیده باشد، اما مستاجر ضمن دریافت تذکر از سوی موجر نسبت به تخلیه هیچ اقدامی نکرده باشد، صاحب ملک میتواند به منظور اخذ حکم تخلیه فوری به شورای حل اختلاف محله خود مراجعه نماید.در صورتی که مستاجر مورد استفاده ملک مورد نظر را تغییر داده باشد و آن را به محلی غیر مشروع تبدیل کرده باشد، موجر میتواند حکم تخلیه فوری تهیه نماید.اگر مستاجر بیشتر از سه ماه نسبت به پرداخت کرایه منزل کوتاهی و غفلت کند، میتوان وی را با حکم تخلیه فوری بیرون کرد.در صورتی که ملک با شرط عدم انتقال به غیر اجاره داده شود و مستاجر به این شرط پایبند نماند، موجر می تواند ضمن مراجعه به شورای حل اختلاف حکم تخلیه فوری تهیه نماید.
لیست دفاتر خدمات الترنیک قضایی
جهت مشاوره تلفنی با مدیریت و وکلا
تلفن ها
تلفن همراه:          ۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶
تلفن همراه:          ۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶
تلفن ثابت:          ۰۵۱۳۸۴۷۶۷۶

مراحل تخلیه ملک مسکونی

تخلیه ملک معمولا در روابط بین موجر و مستاجر مطرح می‌شود. در صورتی که یک قرارداد اجاره شفاهی یا کتبی وجود داشته باشد و مستاجر به علت انقضای مدت اجاره یا سایر موارد مانند فسخ قرارداد، از تخلیه ملک خودداری کند، موجر می‌تواند دستور تخلیه ملک خود را بگیرد. البته در مواردی موجر می‌تواند {تقاضای صدور دستور تخلیه} داشته باشد و در مواردی دیگر باید {تقاضای صدور حکم تخلیه} نماید. 
تفاوت این دو مورد :
تخلیه ملک مسکونی
1-دستور تخلیه ملک
دستور تخلیه فقط در زمانی صادر می‌شود که مدت اجاره به پایان رسیده باشد و در موارد دیگر نمی‌توان تقاضای صدور دستور تخلیه کرد. برای درخواست دستور تخلیه باید کلیه شرایط زیر با هم وجود داشته باشند:
ملک موضوع قرارداد مسکونی باشد و در خصوص تجاری دستور تخلیه صادر نمی‌شود.
قرارداد موضوع دعوا، اجاره باشد و در سایر عقود دستور تخلیه صادر نمی‌شود.
قرارداد موضوع دعوا سند عادی باشد و با سند رسمی اجاره داده نشده باشد. در مواردی که با سند رسمی ملک مسکونی اجاره داده شده باشد، نمی‌توان تقاضای صدور دستور تخلیه نمود.
اجاره‌نامه مدت داشته باشد.
اجاره‌نامه در دو نسخه تنطیم شده باشد.
هر دو نسخه اجاره‌نامه به امضای موجر و مستاجر رسیده باشد.
دو نفر شاهد، هر دو نسخه اجاره‌نامه را امضا کرده باشند.
مدت اجاره تمام شده باشد.
در صورت وجود تمام این شرایط و با ارائه دادخواست تخلیه ملک به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک، دستور تخلیه صادر خواهد شد. اجرای دستور تخلیه نیاز به صدور برگ اجرائیه ندارد و اصولا طی یک هفته پس از تقدیم تقاضای صاحب‎خانه، انجام می‌شود. پس از ابلاغ اوراق قضایی و یا اجرائیه، چنانچه تا ۳ روز مستاجر ملک را تخلیه نکرد و تحویل نداد، دستور تخلیه در روز و ساعت مشخص توسط مأمور اجرا انجام خواهد شد.
2- حکم تخلیه ملک
حکم تخلیه حکمی است که دادگاه آن را صادر می‌کند، اما در مورد املاک مسکونی طبق قانون، مرجع صالح شورای حل اختلاف محل وقوع ملک است. دریافت حکم تخلیه مستلزم تعیین جلسه رسیدگی، صدور حکم تخلیه توسط مرجع قضایی، تجدیدنظر و تقاضای صدور اجرائیه خواهد بود و نسبت به دستور تخلیه زمان بیشتری خواهد برد.
تفاوت اصلی حکم تخلیه با دستور تخلیه این است که در مواردی که نیاز به صدور حکم تخلیه باشد، حتما باید جلسه رسیدگی تشکیل و دفاعیات طرفین شنیده شود، اما درباره دستور تخلیه نیازی به تشکیل جلسه دادگاه نبوده و صرفا با درخواست مالک و با استناد به قرارداد اجاره صادر می‌شود.
مراجع ذی صلاح:
اگر قرارداد اجاره املاک مسکونی رسمی بوده و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد، باید تخلیه ملک مورد اجاره را از واحد اجرای مفاد اسناد رسمی اداره ثبت محل وقوع ملک، تقاضا کرد. فرآیند تخلیه از طریق واحد اجرای اسناد رسمی، کوتاه‌تر از دادگاه است.
در قرارداد‌های اجاره املاک مسکونی که با سند عادی انجام شده باشد، شورای حل اختلاف محل وقوع ملک، اقدام به صدور دستور تخلیه می‌کند که به آن “دستور تخلیه شورای حل اختلاف” می‌گویند.
اگر قرارداد اجاره املاک مسکونی دارای شرایط فوق نباشد، نمی‌توان تقاضای صدور دستور تخلیه فوری را کرد، بلکه باید تقاضای صدور حکم تخلیه نمود که مرجع صالح رسیدگی به این دعوا دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.
اگر قرارداد اجاره در خصوص اجاره املاک تجاری، چه قرارداد رسمی و چه عادی باشد، مرجع صالح رسیدگی به تقاضای تخلیه، دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.
چه زمانی می‌توان حکم تخلیه گرفت؟
1- انقضاء مدت اجاره
2-عدم پرداخت اجاره‌بها به
مدت سه ماه
3-انتقال مال مورد اجاره به غیر
4-استفاده از ملک در موارد نامشروع یا غیرقانونی
ادرس  محاکم و دفاتر خدمات الکترنیک قضایی
مشاوره تخصصی با وکلای موسسه و انتخاب وکیل با شماره های زیر تماس بگیرید:
09153168026
09154128026
05138476767
 
 
حکم تخلیه