مندرجات الزامی طرح اعلامیه پذیره نویسی

قانون تجارت با موضوع مندرجات الزامی طرح اعلامیه پذیره نویسی.

 

 

ماده ۹- طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکور در ماده ۶باید مشتمل بر نکات زیر باشد:

۱-نام شرکت

۲-موضوع شرکت و نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود.

۳-مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد.

۴-مدت شرکت

۵-هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین در صورتی که تمام یا بعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجارتی داشته باشند ذکر آن به اختصار.

۶-مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدار نقد وغیر نقد ان به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیرنقد شرکت تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم وکیف سرمایه غیرنقد اطلاع حاصل نمود.

۷-در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل.

۸-تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده ومبلغی که پرداخت کرده اند.

۹-ذکر هزینه هایی که موسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند وبر آورد هزینه های لازم تاشروع فعالیت های شرکت.

۱۰-در صورتی که انجام موضوع شرکت قانونا مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مراجع.

۱۱-ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهدشود وتعیین مبلغی از آن که باید مقارت پذیره نویسی نقدا پرداخت گردد.

۱۲-ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذیعلاقه میتوانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند.

۱۳- تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقه مندان به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شده است.

۱۴-ذکر نام روزنامه کثیرالانتشار ی که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکی مجمع عمومی موسس منحصرا در آن منتشر خواهد شد.

۱۵-چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان.

 

مشهد خیابان احمد آباد – نبش ملاصدرا ۱ پلاک ۱/۱۰۴ طبقه دوم واحد ۶

شماره مستقيم با مديريت:

۰۵۱-۳۸۴۷۶۷۶۷

۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶

۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶

۰۵۱-۳۸۳۸۴۳۲۰

مدیریت : صباغ خراسانی