موسسه حقوقی متفکران عدالت گستر بزرگمهر

 
 
بر حق شکیبا باشید اگر چه تلخ و ناگوار باشد
از فرمایشات امام رضا (ع)

مشاوره با مدیریت و وکلا

آدرس:

مشهد خیابان احمد آباد – نبش ملاصدرا ۱ پلاک ۱/۱۰۴ طبقه دوم واحد ۶

 

تلفن ها:

تلفن همراه:          ۰۹۱۵۳۱۶۸۰۲۶

تلفن همراه:          ۰۹۱۵۴۱۲۸۰۲۶

تلفن ثابت:          ۰۵۱۳۸۴۷۶۷۶۷

 

مدیریت: صباغ خراسانی

حقوقی

کیفری

خانواده

آدرس محاکم حقوقی و کیفری مشهد
آدرس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

 

 

 

حقوقدان

 

ملیحه صباغ خراسانی

کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای شهر مشهد 1400

 

کد انتخاباتی 2241

 

 

 

حقوقدان

 

ملیحه صباغ خراسانی

کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای شهر مشهد 1400

 

کد انتخاباتی 2241

                                          اهداف و برنامه ها ما در شورای شهر مشهد

 
1- نهادينه كردن كميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر و تبيين جايگاه حقوقي اين كميسيون بعنوان ناظر بر انجام قراردادها ائين نامه ها و خلاءهاي قانونينی
٢- تشكيل كميسيوني مبني بر انتخاب ساير مديران شهرداري
٣- نهادينه كردن و ارتقاء جايگاه حقوقي شوراي شهر با كمك دولت مجلس و مردم
٤-استفاده از حقوقدانان در شوراي عالي استان
٥- استفاده بيشتر از نظر كارشناسي حقوقدانان در حل مسائل شهرداري
٦-كمك از حقوقدانان و اساتيد دانشگاه و وكلاء ي زبده در تيم حقوقي شهرداري
٧- استقاده از حقوقدانان اگاه در هيات رئيسه شوراء در كميسيون ماده١٠٠ (رسيدگي به تخلفات ساختماني)
٨- حفظ حقوق شهروندي با نظارت بر قوانين و مقررات مربوط به برنامه ريزي شهري ، بهسازي مناطق حاشيه نشين شهري، مقررات مربوط به دستيابي به زمين . محيط زيست براي كاهش الودگي هوا و تسهيل حمل و نقل و كاهش ترافيك
٩- توجه به حقوق شهروندي و ايجاد خدمات شهري براي عزيزان معلول
١٠- حمايت از حقوق كسبه عابران و دستفروشان با ساخت جايگاه در سطح شهر براي عزيزان دستفروش
١١- شناسايي كمبودها ونيازهاي معيشتي دختران و بانوان سرپرست خانوار
١٢-مشاركت بانوان در فعاليت هاي اجتماعي اقتصادي و فرهنگ
١٣-نظارت دقيق بر حسن اجراي طرح هاي مصوب در امور شهري
١٤- ايجاد بستري مناسب براي رشدو ايده پردازي هاي دانش اموزان نوجوانان و جوانان
١٥- توجه خاص به بهداشت حاشيه نشيني شهر و مناطق كم بر خوردار
١٦- بررسي نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و ارگان هاي وابسته
١٧- نظارت كميسيون حقوقي بر معاملات شهرداري شامل خريد و فروش اجاره و غيره…
١٨- كمك وتوجه بيشتر در جهت اشتغال زايي به افراد بومي
١٩- احياي جايگاه هاي از دست رفته ي بانوان در مديريت شهري از جمله فعاليت هاي اموزشي فرهنگي ورزشي و توليدي و داير كردن انجمن هاي توسط انها
٢٠- ايجاد ايستگاه هاي مطالعه و كتابخانه هاي سيار در سطح شهر
٢١- همكاري مستمر با مسئولين مربوطه براي دريافت كمك هاي لازم در زمينه هاي اجتماعي اقتصادي و عمراني اموزشي و فرهنگي
٢٢- پيگيري مطالبات اموزش و پرورش براي ارتقاء رشد اموزشي و نظارت بر هزينه هاي براي كمك به مدارس
٢٣- تشكيل انجمن ها و سازمان هاي مردم نهاد براي گسترش مراكز رفاهي ، تفريحي و ورزشي با حضور خود مردم ان منطقه
٢٤- توجه ويژه و حمايت از مناطق كم تر توسعه يافته و مشاركت دادن مردم در اداره ي هر چه بهتر شهر و منطقه ي خودبرا ي ايجاد فضاي سبز
٢٥- شفافيت امور مالي در شهرداريهاي هر منطقه
٢٦-داير كردن اتاق فكر و جلسات به منظور ايده پردازي و همفكري با نخبگان